Kontaktné informácie

Hugopartner pozícia na mape

HUGOPARTNER, s.r.o.

Slovenská 781/17, 075 01  Trebišov

 

Ing. Lucia Hrešková

majiteľka

Tel.: 0905 377 244

e-mail: hreskova@hugopartner.sk

 

Fakturačné údaje:

Obchodné meno: HUGOPARTNER, s.r.o.
So sídlom: Slovenská 781/17, 075 01  Trebišov
IČO: 46 487 581
DIČ: 2820009423
IČ DPH: SK2820009423
Sme platca DPH

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 28996/V
Bankové spojenie: 1155609018/1111 Unicredit Bank Slovakia, a.s.
Zastúpená: Ing. Lucia Hrešková, konateľ
                    Mgr. Miloš Hreško, konateľ

 

 

Captcha(Ochrana proti spamu):
15 + 1 =