Revízie zmlúv

Prostredníctvom nášho výhradného zmluvného partnera

Universal maklérsky dom, a.s.

pre Vás zabezpečíme:

 
Bezplatnú komplexnú revíziu

  • - zmlúv neživotného poistenia
  • - zmlúv životného poistenia
  • - zmlúv o úvere

 

povolenie Národnej banky Slovenska č 151694

podregister poistenie a zaistenie

podregister poskytovania úverov
 

  • - leasing
  • - faktoring
  • - správu existujúcich poistných zmlúv
  • - likvidáciu poistných udalostí